Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết đi. Nhưng có quyền chọn cho mình một cách sống hướng thiện hay tội lỗi.

Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết đi


Loading...

Không ai có quyền chọn cho mình một nơi sinh ra và chết đi. Nhưng có quyền chọn cho mình một cách sống hướng thiện hay tội lỗi.
Loading...

0 nhận xét: