Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả...

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ


Loading...

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung và càng phải thương yếu lấy cha mẹ nhiều hơn! Trên thế gian này không ai tốt hơn cha mẹ của chính mình đâu.
Loading...

0 nhận xét: