ĐI CHÙA CÚNG NÃI CHUỐI XANH... MIỆNG XIN ĐỦ THỨ PHẬT NÀO DÁM ĂN... ĐI CHÙA THẦY ĐÃ DẠY RỒI... THÀNH TÂM CÚNG PHẬT ĐỪNG XIN THỨ GI... ĐI CHÙA...

Đi chùa


Loading...

ĐI CHÙA CÚNG NÃI CHUỐI XANH...
MIỆNG XIN ĐỦ THỨ PHẬT NÀO DÁM ĂN...
ĐI CHÙA THẦY ĐÃ DẠY RỒI...
THÀNH TÂM CÚNG PHẬT ĐỪNG XIN THỨ GI...
ĐI CHÙA LÀ ĐẺ TU THÂN...
ĐI CHÙA THẦY ĐÃ DẠY RỒI...
ĐỪNG MONG TU PHƯỚC GIÀU SANG CHO MÌNH...
ĐỜI NÀY TÍCH ĐỨC KIẾP SAU THÌ GIÀU..
Loading...

0 nhận xét: