Một số người cho rằng khả năng lắng nghe là bẩm sinh, trong khi thật sự nó là cả một quá trình nỗ lực. Đó còn là một kĩ năng mà chúng ta có ...

Học lắng nghe


Loading...

Một số người cho rằng khả năng lắng nghe là bẩm sinh, trong khi thật sự nó là cả một quá trình nỗ lực. Đó còn là một kĩ năng mà chúng ta có thể học tập. Các bạn biết tại vì sao chúng ta có tới 2 cái tai nhưng miệng thì lại chỉ có một chứ hii :D
Loading...

0 nhận xét: