Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , mộtKhi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh ...

Hãy ước mơ rằng bạn thích mơ


Loading...

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , mộtKhi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra.
Loading...

0 nhận xét: