Hãy trân trọng những gì Bạn đang có đừng để đến khi quá muộn mới nhận ra những gì bạn đang có là điều quý giá nhất.

Hãy trân trọng những gì Bạn đang có...


Loading...

Hãy trân trọng những gì Bạn đang có đừng để đến khi quá muộn mới nhận ra những gì bạn đang có là điều quý giá nhất.
Loading...

0 nhận xét: