Đừng bao giờ: - Im lặng ... - Không trả lời... - Hoặc trả lời cộc lốc! Với những tin nhắn của người yêu thương bạn... Vì có thể một ngày... ...

Hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc


Loading...

Đừng bao giờ:
- Im lặng ...
- Không trả lời...
- Hoặc trả lời cộc lốc!
Với những tin nhắn của người yêu thương bạn...
Vì có thể một ngày...
Bạn sẽ không còn những tin nhắn yêu thương để đọc nữa.
Loading...

0 nhận xét: