Đừng... Biến trái tim bạn thành một " CON ĐƯỜNG " Để ai cũng có thể đi qua. Hãy... Biến nó thành một " BẦU TRỜI " Nơi mọ...

Hãy biến trai tim bạn thành một "bầu trời"


Loading...

Đừng...
Biến trái tim bạn thành một "CON ĐƯỜNG"
Để ai cũng có thể đi qua.
Hãy...
Biến nó thành một "BẦU TRỜI"
Nơi mọi người đều "MƠ ƯỚC"
Loading...

0 nhận xét: