Cuộc sống của chúng ta không ai là giống ai hết, mỗi người một số phận. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Hãy bằng lòng với những gì đã có


Loading...

Cuộc sống của chúng ta không ai là giống ai hết, mỗi người một số phận. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Loading...

0 nhận xét: