‎- Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt … … Nhưng người ta lại đặt nó ra xa - Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa … … Nhưng người ta tự nhiên biến nó th...

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt


Loading...

‎- Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt …
… Nhưng người ta lại đặt nó ra xa
- Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa …
… Nhưng người ta tự nhiên biến nó thành xa xỉ
- Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ …
… Chỉ cần Yêu và kiên nhẫn Đợi Chờ.
Loading...

0 nhận xét: