Gia đình đó là nơi bình yên nhất vá an toàn nhất Trong cuộc đời mỗi chúng ta Đó là nơi vững chãi để bạn luôn có thể QUAY VỀ. Và cũng là nơi...

Gia đình...


Loading...

Gia đình đó là nơi bình yên nhất
vá an toàn nhất
Trong cuộc đời mỗi chúng ta
Đó là nơi vững chãi để bạn luôn có thể QUAY VỀ.
Và cũng là nơi luôn cho bạn yêu thương
Cho dù có điều gì sảy ra
Loading...

0 nhận xét: