- Đâu đó trong cuộc đời này, người ta vẫn bước vào đời nhau rồi ra đi như thế .. - Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau .. - Không ai có thể ở...

Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau ..


Loading...

- Đâu đó trong cuộc đời này, người ta vẫn bước vào đời nhau rồi ra đi như thế ..
- Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau ..
- Không ai có thể ở lại bên cạnh ai mãi mãi ..
- Cũng không có điều gì bất biến cùng thời gian ..
- Ai chẳng có lúc phải đổi thay và đi ngang qua đời nhau .. như hai người xa lạ ..!!!
Loading...

0 nhận xét: