♥ E thích E của ngày hôm nay : ) - Lạnh lùng, buông lơi và bỏ rơi tất cả ! =)))) - Hạnh phúc E từng có ... - Nhưng giờ E phải dòm ngó của ng...

Em thích em của ngày hôm nay


Loading...

♥ E thích E của ngày hôm nay : )
- Lạnh lùng, buông lơi và bỏ rơi tất cả ! =))))
- Hạnh phúc E từng có ...
- Nhưng giờ E phải dòm ngó của người ta. : )*
- Hạnh phúc ảo...luôn khờ khạo vun đắp...: )
- Cảm xúc thật....luôn đầy ắp những đau thương.. - Có phải yêu thương là "Cơn Gió"
- Nên chập chờn lúc có lúc không... : )
- Nhiều câu nói nghe mà nhói lắm...
- Nhưng người nói đâu hiểu cảm xúc của người nghe
Loading...

0 nhận xét: