- Khi một người quyết định im lặng... - Không phải vì người ấy hết yêu bạn rồi đâu... - Mà bởi vì... - Người ấy đã quá mệt mỏi vì cứ phải đó...

Em sẽ mạnh mẽ


Loading...

- Khi một người quyết định im lặng...
- Không phải vì người ấy hết yêu bạn rồi đâu...
- Mà bởi vì...
- Người ấy đã quá mệt mỏi vì cứ phải đón nhận những nỗi đau...
- Còn bạn...
- Thì chẳng khi nào hiểu được những gì người ấy đang phải chịu đựng.....!
Loading...

0 nhận xét: