Em đã muốn đi thì cứ làm như thế. Sau này nếu ế hãy quay lại tìm anh! Tình yêu đôi khi chúng ta cũng phải biết đến chữ chấp nhận :) Đâu phải...

Em đã muốn đi thì cứ làm như thế


Loading...

Em đã muốn đi thì cứ làm như thế. Sau này nếu ế hãy quay lại tìm anh! Tình yêu đôi khi chúng ta cũng phải biết đến chữ chấp nhận :) Đâu phải mình cứ muốn là được phải không các bạn.
Loading...

0 nhận xét: