Trong cuộc đời có rất nhiều điều mà chúng ta không thể biết trước được. Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến..... Và.....tình yêu thường đi...

Cuộc đời


Loading...

Trong cuộc đời có rất nhiều điều mà chúng ta không thể biết trước được. Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến..... Và.....tình yêu thường đi những lối ta không ngờ....!!!!!
Loading...

0 nhận xét: