"Cứ ngỡ, chỉ có những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi... Vậy mà, vẫn có những thứ ta trân trọng rất rất nhiều cũng không thể nà...

Cứ ngỡ


Loading...

"Cứ ngỡ, chỉ có những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi... Vậy mà, vẫn có những thứ ta trân trọng rất rất nhiều cũng không thể nào giữ được... "
Loading...

0 nhận xét: