- Tôi cô đơn giữa dòng đời chật chội. - Tôi đang buồn giữa thế giới đông vui. - Tôi muốn khóc mà lòng không thể khóc. - Bởi thế gian bao kẻ ...

Cô đơn


Loading...

- Tôi cô đơn giữa dòng đời chật chội.
- Tôi đang buồn giữa thế giới đông vui.
- Tôi muốn khóc mà lòng không thể khóc.
- Bởi thế gian bao kẻ sẽ bật cười.
- Tôi muốn đi mà chân không thể bước.
- Tôi muốn chạy mà lý trí không cho.
...Đành ở lại với vô vàn tâm sự.
...Đành sống chung vs bao nỗi u buồn..!
Loading...

0 nhận xét: