"Không phải rằng mọi việc quá khó nên ta không làm được, mà là vì ta không dám làm nên mọi thứ trở nên quá khó khăn."

Can đảm lên và chiến thắng nỗi sợ hãi trong ta


Loading...

"Không phải rằng mọi việc quá khó nên ta không làm được, mà là vì ta không dám làm nên mọi thứ trở nên quá khó khăn."
Loading...

0 nhận xét: