Chỉ chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác tức là bản thân còn u mê và phù phiếm. Nhìn lại và tu sửa để rèn luyện trau dồi bản thân mới là châ...

Cái khó nhất là tự biết lỗi lầm của chính mình


Loading...

Chỉ chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác tức là bản thân còn u mê và phù phiếm. Nhìn lại và tu sửa để rèn luyện trau dồi bản thân mới là chân lý sống ở đời.
Loading...

0 nhận xét: