Điều tôi sợ nhất không phải là cái CHẾT  ...mà là... Nỗi buồn của CHA và giọt nước mắt của MẸ

Cái chết không phải là điều đáng sợ


Loading...

Điều tôi sợ nhất không phải là cái CHẾT 
...mà là...
Nỗi buồn của CHA
giọt nước mắt của MẸ

Loading...

0 nhận xét: