Buông - Giữ - Nắm Buông...thì bể nát Giữ...thì được bao lâu? Nắm...thì còn nguyên vẹn. Hãy cho một lời khuyên thật sự Trí Tuệ!

Buông - Giữ - Nắm


Loading...

Buông - Giữ - Nắm
Buông...thì bể nát
Giữ...thì được bao lâu?
Nắm...thì còn nguyên vẹn.
Hãy cho một lời khuyên thật sự Trí Tuệ!
Loading...

0 nhận xét: