Từ nay... - Phải lột xác... - Bắt đầu cuộc sống khác. - Sống tàn ác. - Để tàn sát những kẻ làm tan nát trái tim ta...

Bắt đầu cuộc sống khác


Loading...

Từ nay...
- Phải lột xác...
- Bắt đầu cuộc sống khác.
- Sống tàn ác.
- Để tàn sát những kẻ làm tan nát trái tim ta...
Loading...

0 nhận xét: