Chỉ cần Em chìa tay ra, Anh sẽ nắm lấy. Chỉ cần Em quay đầu lại, sẽ thấy Anh luôn ở phía sau. Chỉ cần Em nói bao lâu, Anh đều sẽ đợi. Đơn gi...

Anh sẽ đợi...


Loading...

Chỉ cần Em chìa tay ra, Anh sẽ nắm lấy.
Chỉ cần Em quay đầu lại, sẽ thấy Anh luôn ở phía sau.
Chỉ cần Em nói bao lâu, Anh đều sẽ đợi.
Đơn giản - Anh yêu Em nồng nàn tha thiết , chẳng cần ai biết chẳng cần ai hay
Loading...

0 nhận xét: