Tôi không muốn đem nỗi buồn đau khổ Đến cho ai trên khắp cõi đời này. Chỉ mong rằng tất cả ở quanh đây, Sẽ vì tôi, thân tâm thường an lạc......

An lạc


Loading...

Tôi không muốn đem nỗi buồn đau khổ
Đến cho ai trên khắp cõi đời này.
Chỉ mong rằng tất cả ở quanh đây,
Sẽ vì tôi, thân tâm thường an lạc...
Loading...

0 nhận xét: