- * Em nhớ a.. - * Nhưng.. - * Em sẽ chỉ nhớ trong… - * im lặng - * Bởi giữa em và anh đã và đang tồn tại 1 thứ - * Gọi là.. khoảng cách —

Ai là người yêu bạn nhất?


Loading...

- * Em nhớ a..
- * Nhưng..
- * Em sẽ chỉ nhớ trong…
- * im lặng
- * Bởi giữa em và anh đã và đang tồn tại
1 thứ
- * Gọi là.. khoảng cách —
Loading...

0 nhận xét: