Lúc ngủ dậy Như một thói quen Với lấy cái điện thoại Nhưng trống rỗng... Không một tin nhắn Không một cuộc gọi nhỡ Chợt giật mình Ừ có là gì...

Đã bao giờ bạn như vậy chưa?


Loading...

Lúc ngủ dậy
Như một thói quen
Với lấy cái điện thoại
Nhưng trống rỗng...
Không một tin nhắn
Không một cuộc gọi nhỡ
Chợt giật mình
Ừ có là gì của nhau đâu.
Loading...

0 nhận xét: