Phụ nữ giống như những con đường, đường càng cong càng nguy hiểm!Loading...


"Phụ nữ giống như những con đường,
đường càng cong càng nguy hiểm!"

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét