Đừng nghi ngờ hay thử thách gì em...Loading...


Ngoài anh ra
Em không cần người con trai nào khác
Vì chẳng ai khiến em thấy ấm áp bằng những lúc gần anh
Anh này !
Đừng nghi ngờ hay thử thách gì em.
Vì Em yêu Anh ! Rất thật.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét