Tôi không chọn yêu xa nhưng tôi chọn yêu thương ..



Loading...


Có người hỏi tôi "Tại sao lại chọn yêu xa?"
Biết trả lời sao nhỉ ?!
Tôi không chọn yêu xa nhưng tôi chọn yêu thương ..
Bởi
"Yêu Xa
Đâu phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua. Chỉ những trái tim thực sự dành cho nhau, mới thấm thía hai chữ "đợi chờ"..."

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét