Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Nếu bạn có một điều ước?

Loading...

Nếu có 1 điều ước cho gia đình thì đó là : hạnh phúc !
.
Nếu có 1 điều ước cho tình bạn thì đó là : mãi mãi !
.
Nếu có 1 điều ước cho tình yêu thì đó là : thủy chung !
.
Nếu có 1 điều ước cho bản thân: tôi sẽ ước ai đó hiểu và yêu tôi thật sự ...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: