Nếu bạn có một điều ước?Loading...


Nếu có 1 điều ước cho gia đình thì đó là : hạnh phúc !
.
Nếu có 1 điều ước cho tình bạn thì đó là : mãi mãi !
.
Nếu có 1 điều ước cho tình yêu thì đó là : thủy chung !
.
Nếu có 1 điều ước cho bản thân: tôi sẽ ước ai đó hiểu và yêu tôi thật sự ...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét