Luật đời dạy em cách Giả Tạo..Loading...


Luật đời dạy em cách Giả Tạo..
• Em quật lại đời bằng kiểu Bá Đạo của riêng em...
Đời xô - Em ngã..
• Đời rã - Em tan..
• Đời nham - Em hiểm..
• Đời chuyển - Em xoay..
• Đời cay - Em đắng..

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét