Không có những giọt nước mắt rơi mà không có lý doLoading...


Chia tay:
Mà cả hai phải khóc..........thì thử hỏi
- Chia tay để làm gì?
Chia tay:
Mà cả hai vẫn lặng lẽ quan tâm đến nhau.........thì thử hỏi
- Chia tay để làm gì?
Chia tay:
Mà cả 2 vẫn còn yêu...........thì sao không thử
- Cùng nhau quay lại?.....sao không thử
- Cùng Cho nhau 1 cơ hội yêu thương?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét