Hạnh phúc mong manh...như Bồ Công Anh trước gió.Loading...


Hạnh phúc mong manh...
...như Bồ Công Anh trước gió 
Muốn giữ được nó...
...cần một chút yêu thương!

Ở giữa Thất Bại và Thành Công có một con sông tên là
...Bỏ Cuộc…
Trên dòng sông đó có một cây cầu mang tên
. . .Cố gắng !!!
Cũng giống như
Ở giữa Đau Thương và Hạnh Phúc có một con sông tên là
...Buông Xuôi...
Trên dòng sông đó có một cây cầu mang tên
. . .BướcTiếp

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét