Gửi một người tôi yêu...Loading...


Gửi 1 người tôi yêu
— Đó không phải là người đầu tiên mà tôi thích! —
• Nhưng lại là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương. .
• Là người đầu tiên tôi đặt hết niềm tin và hi vọng..
• Là người đầu tiên tôi kiên nhẫnchờ đợi..
• Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác sợ.. Sợ mất đi người tôi yêu nhất.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét