Có đôi khi vào facebook của ai đó hàng ngày Nhưng … Không Like Không CommentLoading...


Có đôi khi vào facebook của ai đó hàng ngày
Nhưng … Không Like Không Comment
Chỉ nhìn ảnh rồi đọc những câu status để biết được cảm xúc của người đó đang thế nào …
Rối lại lặng lẽ đi ra, và tỏ ra không biết gì
Để rồi tự nhiên ta cảm thấy trống trải, lặng yên và đâu đó chợt gợn chút buồn …

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét