Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Ai cũng có những bí mật...

Loading...

Ai cũng có những bí mật...
Họ đặt chúng ở một nơi mà họ nghĩ không ai có thể chạm vào!
Đôi lúc họ nói ra - nhưng không bao giờ họ nói hết!
Đó có thể là niềm vui, có thể là nỗi buồn.
Nhưng chắc chắn đó là điều họ sẽ chẳng bao giờ cho phép mình quên đi...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: