Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Ai cũng có 1 mảnh ghép cho riêng mình..

Loading...

- Ai cũng có 1 mảnh ghép cho riêng mình
Vì thế nên tôi chả tìm, chả đợi...
Cũng chả muốn cướp bất kỳ ai...Làm mảnh ghép
còn lại của riêng
mình.
- Tôi vẫn cứ như vậy
Cứ vô tư, thoải mái mỉm cười...
Rồi người ta sẽ đến...
Có thể phù hợp...Có thể k
- Hoặc cũng có thể: Thượng đế đã khéo làm
thừa... 1 mảnh ghép mang tên Tôi.

Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: