Xinh đẹp cũng không bằng may mắn...Loading...


Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Trong cuộc sống luôn là vậy. Ý trời đã định thì chúng ta muốn thay đổi cũng không thể làm khác dc...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét