Vì ai đó ...



Loading...


-♥-Vì ai đó ...
• Tôi có thể nhận mình sai trong khi tôi hoàn toàn đúng!!! ...
• Có thể không giận dù ai đó có làm tổn thương tôi!!! ...

-♥-Nhưng ...
• Đến khi ai đó tự tay bóp chết hình ảnh tốt đẹp trong tôi ...
• Thì lúc đó ...
• Đối với tôi ...
• Tất cả đã hết!!!


MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!




Loading...

Nhận xét