Vấp ngã !Loading...


Vấp ngã !
Chảy máu... đau...rất đau...nhưng vội gạt đi nước mắt và tự đứng dậy vì bản thân thấm thía rằng :
Có những người chỉ trông chờ mình khóc...để họ cười

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét