Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Đừng yêu tôi nếu bạn cần vật chất

Loading...

Tôi cần một người “đàn ông” như thế
Biết rõ mình là ai?
Mình như thế nào?
Mình đang ở đâu?
Và mình cần phải làm gì?
Và người ấy cũng sẽ biết được tương lai của mình như thế nào?
Tại sao lại không yêu chứ?
Bạn thì sao?
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: