Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng mà hãy trách bản thân đã trông đợi quá nhiều

Loading...

Đừng trách ai đó làm bạn thất vọng mà hãy trách bản thân đã trông đợi quá nhiều. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác chi bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: