Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .

Loading...

..Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . .
. . .Vì. . . nó có thể là giả dối. ..!!. . .
. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . .
. . . Vì . . . nó có thể sẽ mất đi. ..!! . . .
. . . Hãy chọn tấm lòng. ..!!. . .
. . .Vì. . . nó sẽ mang lại hạnh phúc !!!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: