Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .Loading...


..Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . .
. . .Vì. . . nó có thể là giả dối. ..!!. . .
. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . .
. . . Vì . . . nó có thể sẽ mất đi. ..!! . . .
. . . Hãy chọn tấm lòng. ..!!. . .
. . .Vì. . . nó sẽ mang lại hạnh phúc !!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét