Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Đừng bao giờ tin lời hứa hẹn của đàn ông...

Loading...

Đừng bao giờ tin lời... hứa hẹn của đàn ông! Người đàn ông bao giờ...cũng có rất nhiều ý tưởng PHẢN BỘI. Tốn thêm 1 chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt 1 chút tâm lực để phản tỉnh chính mình ...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: