Đừng bao giờ tin lời hứa hẹn của đàn ông...Loading...


Đừng bao giờ tin lời... hứa hẹn của đàn ông! Người đàn ông bao giờ...cũng có rất nhiều ý tưởng PHẢN BỘI. Tốn thêm 1 chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt 1 chút tâm lực để phản tỉnh chính mình ...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét