Đừng bao giờ cố giữ người đã muốn ra điLoading...


" Buông tay một người mà
mình yêu thương nhất...
- Là điều rất khó...
..
- Nhưng ...
- Hạnh phúc đã muốn Bay...
- Đôi tay làm sao mà Giữ...
- Càng nắm chặt càng Đau...
- Thôi thì đành để mất nhau...
- Nỗi đau . . . . . rồi cũng sẽ Hết : )
- Sẽ có lúc bạn nhận ra..
...Quên cũng là một lẽ sống...
- Và rời xa...
...Cũng là một cách để yêu thương!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét