Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Truyện tranh: Khi bố bị YẾU... SINH... LÝ...

Loading...
Mọi thứ của bố đều không thể chê được nhưng mỗi tội là... yếu sinh lý! Phải làm sao bây giờ!


Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: