Trăng lên cao ai lao vào giấc ngủ còn riêng ta trà đắng rót vào trăng...Loading...


Trăng lên cao ai lao vào giấc ngủ
Còn riêng ta trà đắng rót vào trăng
Ta thấy vui khi cuộc sống dừng lại
Như sông hằng hiện trọn bóng nguyệt soi
Ôi bao la trong vũ trụ vô hình
Ta thấy cả một tâm tình chân như. ..

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét