Tớ rất nhớ cậu...Loading...


• Một ngày...
- Cậu có biết...
- Tớ ra vào bao nhiêu lần wall của cậu không.?
• Một ngày...
- Cậu có biết...
- Tớ gõ phím tìm tên cậu bao nhiêu lần không.?
• Mặc dù...

- Đó cũng chỉ là...
- Đọc những stt đã cũ...
- Những tấm hình cũng chẳg phải mới thêm...
• Rồi lại...
- Lặng ngắm avatar cậu...
- Như 1 phản xạ thừa...một thói quen tự nhiên...
~> Tớ nhận ra...Tớ rất nhớ cậu...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét