Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Tình yêu thật to to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ

Loading...

Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ.
Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to to
Tình yêu thật to to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ
Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to to
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: