Tình yêu thật to to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏLoading...


Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ.
Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to to
Tình yêu thật to to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ
Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to to

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét